Project activity in media

Це сторінка для студентів-магістрів, що вивчають “Проєктну діяльність у медіасфері”. Тут публікуватимуться оновлення щодо курсу.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Проєктна діяльність у медіасфері” є навчитися планувати та здійснювати проєктну діяльність у медійній сфері та презентувати результати цієї діяльності публічно.

Фото: http://globaliaconsultancy.com

Для залікового завданнястуденти готують грантову заявку, в якій потрібно запропонувати власний проєкт у медійний сфері, презентують її та один-два заходи, проведені в межах заявки. Проєкт може бути спрямований на розвиток конкретного ЗМІ, на збільшення якісного контенту у ЗМІ або ж мати освітній характер (сфера – медіа-освіта).

Оновлення щодо домашніх завдань можна знайти у групі курсу “Тімс”

Силабус курсу

Основні пункти заявки (приклад Фонду розвитку ЗМІ від Посольства США):

Опис проекту (стисло опишіть проблему, на якій буде зосереджено проект, та поясніть чому ви вважаєте її важливою):

Перелік заходів:

Очікуваний результат: На які зміни ви очікуєте завдяки проекту? Який вплив матиме проект на цільову аудиторію та громаду?

Яким чином ви визначите, що проблема вирішена? Ми заохочуємо організації до розробки планів з моніторингу та оцінювання, аби чітко визначити вплив проекту. Ви можете включити відповідні витрати до бюджету.

Головні статті бюджету (зарплати – $…, адміністративні вирати – $…, і т.д.)

Приклад заявки від Інтерньюз:

1.Резюме (у 5 речень максимум дайте загальний опис вашого ЗМІ)

У 10 речень максимум дайте загальний опис проекту, який ви збираєтесь втілити та його цілі

2.Мета і завдання (Яка ціль/ цілі, яких повинен досягти запропонований вами проєкт? Будь ласка, надайте короткий маркований список)

3. Запропоновані заходи  (детально опишіть діяльність, яку ви плануєте здійснити, і поясніть, як вона буде відповідати меті і цілям, визначеним вище)

4.Очікувані результати Запропонований вами проєкт має у результаті дати такі показники: зростання аудиторії на 7%, зростання прибутку від нових та старих рекламодавців на 10%. Опишіть, як ви бачите зростання цих  показників.

5. Орієнтовний графік виконання (вкажіть дати, коли ви плануєте завершити кожну діяльність, зазначену вище)

6. Моніторинг та оцінка (Опишіть, як ви плануєте стежити за досягненнями, оцінювати прогрес, результат та вплив вашого проекту)

7. Бюджет